उद्देश्यहरुः

१. धनकुटाका साहित्यकर्मी र संगीतकर्मीहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

२. अग्रज स्रष्टा तथा ब्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्ने ।

३. धनकुटाको विविधतालाई ख्याल राख्दै देशकै सम्मुन्नत साहित्य र संगीत निर्माण गर्ने ।

४. धनकुटाको मौलिक संस्कृती र साहित्यलाई संरक्षण एवं सर्म्बर्द्धन गर्ने ।

५. धनकुटेली साहित्यकर्मी र संगीतकर्मीहरुलाई जिल्लाको सम्पतिको रुपमा स्वीकार गर्दै उनीहरुको अभिलेख राख्ने ।

६. धनकुटेली स्रष्टाहरु बीच आपसमा चिनजान एवं भातृत्वको विकास गर्ने ।

७. धनकुटेली स्रष्टाहरुको निम्ति प्रत्येक अवसर र अधिकारलाई आवाज उठाउने ।     
© Dhankuta Prativa Puraskar